Strijbeek kende reeds duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Archeologische vondsten ten oosten van de Goudberg zijn het bewijs hiervoor. In 1979 werd bijvoorbeeld een fraai bewerkte schaaf uit het Midden-Paleolithicum gevonden (30.000-10.000 v.Chr.). De naam Strijbeek zou afkomstig kunnen zijn van Strijdbeek, ofwel een beek waarom gestreden werd. Strijbeek lag op de grens van de Baronie van Breda en het Land van Hoogstraten. De beek vormt tegenwoordig de grensrivier tussen Nederland en België.


Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)