Galder is een zeer oude beekdal nederzetting. Uit archeologische gegevens kan worden geconcludeerd dat Galder al in de 10e eeuw een nederzetting moet zijn geweest. Door de bouw van een kapel in de 15e eeuw, ontwikkelde Galder zich tot een kapelgehucht. De kapel is genoemd naar Sint Jacobus, de patroon van Galder. Ten oosten van Galder ligt het dal van de Mark, die in noordelijke richting stroomt. Ten noordoosten van Galder liggen de door zandwinning ontstane Galderse Meren.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)